За нас

От 2007 год. „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА” ЕООД предлага социални услуги на хора нуждаещи се от специализирани грижи или търсещи спокойствие, уют, сигурност и добро отношение.
Изградения през 2007год. дом за стари хора в град Брезник работи успешно и полага необходимите грижи на близо 90 домуващи.
Анализирайки нуждите и потребностите, изградихме нов дом за стари хора по предварително изготвен архитектурен проект, отговарящ на всички изисквания, намиращ се отново в гр. Брезник – поради близостта си до гр. София.